• บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • สำนักงานใหญ่ : 25/304 ซอยรามคำแหง 124 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
  • 096-280-6657

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

Northeastern English Contest
การสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3

   

คำชี้แจง

1.   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามประกาศ คือผู้สมัครสอบและ แจ้งการชำระเงินค่าสมัครสอบภายในวันเวลาที่กำหนดไว้คือภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
2.   ผู้สมัครที่ไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเกิดขึ้นได้ 2 กรณี ดังนี้
2.1 ผู้สมัครที่ชำระค่าสมัครแล้วแต่ยังไม่แจ้งสถานะการชำระเงินค่าสมัคร
2.2 ผู้สมัครที่ชำระค่าสมัครไม่ทันกำหนด
  ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถยืนยันสิทธิ์สอบโดย สามารถชำระค่าสมัคร (เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งชำระเงินค่าสมัครสอบ) และแจ้งหลักฐานการชำระค่าสมัครที่
Line ID : taccontest2 ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น
3. สามารถติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line ID : taccontest2 หรือโทร 096-280-6657

เลขประจำตัวประชาชนผู้สมัคร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแยกตามช่วงชั้น

Untitled Document Untitled Document

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)