• บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • สำนักงานใหญ่ : 25/304 ซอยรามคำแหง 124 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
  • 096-280-6657

เอกสารดาวน์โหลด

Untitled Document
ตัวอย่างกระดาษคำตอบรายการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET)
ฟอร์มใบรับรองผลตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ด้วยชุดตรวจหาเชื้อโควิดแบบแอนติเจนด้วยตนเอง (ATK)
แบบฟอร์มสมัครสอบแบบกลุ่มการทดสอบออนไลน์สุดยอดนักคณิตศาสตร์ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
ระเบียบการทดสอบออนไลน์สุดยอดนักคณิตศาสตร์ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 (TMCOT)
ระเบียบการสอบการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศครั้งที่ 3 (TESET)
แบบฟอร์มสมัครสอบแบบกลุ่มโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3
ใบสมัครสอบโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3