• บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • สำนักงานใหญ่ : ชั้น 8 อาคารซูลิค เฮ้าส์ 1-7 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  • 086-815-5588, 064-9782554

เอกสารดาวน์โหลด

Untitled Document
ประกาศจาก บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด เรื่องการสอบออนไลน์ และแนวทางแก้ไขปัญหา TESET 2
ระเบียบการสอบการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศครั้งที่ 2 (TESET)
แบบฟอร์มสมัครสอบแบบกลุ่มการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3
แบบฟอร์มสมัครสอบแบบกลุ่มการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 3
แบบฟอร์มสมัครสอบแบบกลุ่มโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 2
ใบสมัครสอบการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3
ใบสมัครสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 3
ใบสมัครสอบ โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 2