• บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • สำนักงานใหญ่ : 25/304 ซอยรามคำแหง 124 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
  • 096-280-6657

ตรวจสอบสถานะการเก็บสิทธิ์การสอบ

Thailand English Skills Evaluation Test
โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 2

   

คำชี้แจง

    นักเรียนที่ไม่ประสงค์สอบออนไลน์ TESET ครั้งที่ 2 และได้ลงทะเบียนเก็บสิทธิ์เพื่อสอบรายการ TESET ครั้งที่ 3 ไว้แล้ว มีรายละเอียดที่ต้องทราบดังนี้
   
1. นักเรียนที่ได้ลงทะเบียนเก็บสิทธิ์จะมีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลทุกคน สามารถสมัครสอบโดยไม่ต้องชำระค่าสอบ
2. เมื่อมีการเปิดสอบ TESET ครั้งที่ 3 นักเรียนจะต้องสมัครสอบใหม่ผ่านระบบการสมัครทางเว็บไซต์
3. ในการสมัครสอบใหม่ นักเรียนสามารถเลือกชั้นเรียนและช่วงชั้น ให้ตรงกับข้อมูลการศึกษาปัจจุบัน
4. นักเรียนสามารถเลือกโรงเรียนสนามสอบที่ร่วมโครงการสอบได้ตามความสมัครใจ
5. สามารถติดตามรายละเอียด ระเบียบการสอบ TESET ครั้งที่ 3 และรายชื่อนักเรียนเก็บสิทธิ์ได้ทาง
>> เว็บไซต์ www.taccontest.com
>> Facebook : TAC Contest - อคาเดมิค คอนเทสต์ ประเทศไทย
หมายเหตุ: กรณีนักเรียนได้ลงทะเบียนเก็บสิทธิ์ แต่ได้เข้าสอบออนไลน์ TESET ครั้งที่ 2 จะถือว่าการเก็บสิทธิ์เป็นโมฆะ

เลขประจำตัวประชาชนผู้สมัคร