• บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • สำนักงานใหญ่ : ชั้น 8 อาคารซูลิค เฮ้าส์ 1-7 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  • 086-815-5588, 064-9782554

สั่งซื้อหนังสือและชีทข้อสอบ+เฉลย

Untitled Document

สั่งซื้อหนังสือ&ชีทข้อสอบ+เฉลย

ยอดสั่งซื้อรวม 1,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี

ที่ รายการหนังสือ&ชีทข้อสอบ+เฉลย ราคาชุดละ (บาท) สั่งจำนวน รวมเป็นเงิน (บาท)
1 หนังสือพิชิตโจทย์ยาก คณิตศาสตร์ขั้นเทพ ป.1-ป.3 (สายแข่งขัน) 250.00
2 หนังสือ พิชิตโจทย์เรขาคณิตขั้นเทพ (ป.4–ป.6) สอบเข้า ม.1 250.00
3 หนังสือ พิชิตโจทย์พีชคณิตและเลขคณิตขั้นเทพ (ป.4–ป.6) สอบเข้า ม.1 250.00
4 หนังสือพิชิตโจทย์ยาก คณิตศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 (สายแข่งขัน) 250.00
5 หนังสือพิชิตโจทย์ยาก วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 (สายแข่งขัน) 250.00
6 หนังสือ 191 โจทย์ยาก คณิตศาสตร์ขั้นเทพ ม.3 สอบเข้า ม.4 (สายแข่งขัน) 250.00
7 หนังสือตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT2 สอบเข้ามหาวิทยาลัย (โจทย์ภาษาไทย+อังกฤษ) 250.00
8 หนังสือเฉลยละเอียดข้อสอบการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาค ปี 2563 (3 ช่วงชั้น) 250.00
9 ชีทข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 พร้อมเฉลย (รวม 5 พ.ศ.) 240.00
10 ชีทข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.3 พร้อมเฉลย (รวม 5 พ.ศ.) 240.00
11 ชีทข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 พร้อมเฉลย (รวม 5 พ.ศ.) 240.00
12 ชีทข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 พร้อมเฉลย (รวม 5 พ.ศ.) 240.00
13 ชีทข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 พร้อมเฉลย (รวม 5 พ.ศ.) 240.00
14 ชีทข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 พร้อมเฉลย (รวม 5 พ.ศ.) 240.00
15 ชีทข้อสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาค ป.1-ป.3 เฉลยตัวเลือก (รวม 3 พ.ศ.) 200.00
16 ชีทข้อสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาค ป.4-ป.6 เฉลยตัวเลือก (รวม 3 พ.ศ.) 200.00
17 ชีทข้อสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาค ม.1-ม.3 เฉลยตัวเลือก (รวม 3 พ.ศ.) 200.00
18 ชีทข้อสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ป.1-ป.3 เฉลยตัวเลือก (รวม 2 พ.ศ.) 160.00
19 ชีทข้อสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ป.4-ป.6 เฉลยตัวเลือก (รวม 2 พ.ศ.) 160.00
20 ชีทข้อสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ม.1-ม.3 เฉลยตัวเลือก (รวม 2 พ.ศ.) 160.00
21 ชีทข้อสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ม.4-ม.6 เฉลยตัวเลือก (รวม 2 พ.ศ.) 160.00
22 หนังสือเฉลยละเอียดข้อสอบประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET) ปี 2563 (4 ช่วงชั้น) 299.00

วิธีการชำระเงิน
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อ บจก. อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย)
เลขที่ : 102-1-80082-8 ธนาคารกสิกรไทย
รวมสั่งซื้อทั้งหมด __________ รายการ, เป็นเงิน __________ บาท
ค่าจัดส่ง EMS เหมาจ่าย 50 บาท
รวมเป็นเงินทั้งหมด ________________ บาท
แนบรายการสั่งซื้อและและสลิปใบโอนเงิน ส่งมาที่ Line ID : taccontest1, taccontest2 สอบถามโทร. 096-280-6657


ที่อยู่สำหรับจัดส่ง
ชื่อ-สกุล  
ที่อยู่   หมู่บ้าน   หมู่ที่  
ซอย   ถนน  
ตำบล (แขวง)   อำเภอ (เขต)  
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์  
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  
บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

พิมพ์ใบสั่งซื้อ