• บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • สำนักงานใหญ่ : ที่อยู่ 30 ซอย สุขุมวิท 61 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  • 096-280-6657
แนะนำหนังสือขายดี
สั่งซื้อข้อสอบเก่า
ทดลองระบบสอบออนไลน์
โรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ

โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4

>> ผู้สมัครสามารถเข้าสอบออนไลน์ได้ที่ https://www.taccontest.com/teset/
>> เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 20 กรกฏาคม 2566

การชำระเงินค่าสมัคร
>> ค่าสมัครสอบรวมค่าจัดส่งเกียรติบัตร 350 บาทต่อคน
>> ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าสมัครสอบได้ตั้งแต่สมัครสอบ ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2566
ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
>> ธนาคารกสิกรไทยชื่อ บจก. อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) เลขที่บัญชี 102-1-80082-8
ชำระโดยการ Scan QR Code หน้าระบบสมัครสอบ
> ให้ผู้สมัคร Scan QR Code ภายใน 10 นาที หากเลยเวลา 10 นาทีแล้วให้ Request ใหม่
>> ให้ผู้สมัครเปิดหน้าเว็บไว้จนกว่าจำทำรายการเสร็จ ระบบจะแจ้งว่า "ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว"

การแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
>> ผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 20 กรกฎาคม 2566
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
>> ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2566 เวลา 13.00 น.
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ
>> ผู้สมัครสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบได้ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566

  • สอบแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566
  • เวลา 10.00 น. - 12.00 น.

>> ประกาศผลการสอบแข่งขันพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 5 ตุลาคม 2566
>> สามารถตรวจสอบผลคะแนนสอบได้ที่ www.taccontest.com/teset/score/

สนามสอบโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 4

ภาคกลาง
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม (เขตหนองแขม) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ (เขตภาษีเจริญ) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (เขตพญาไท) (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล (เขตดุสิต) (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนบ้านบางกะปิ (เขตบางกะปิ) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว (เขตวังทองหลาง) (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ (เขตบางรัก) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนโชคชัย (เขตลาดพร้าว) (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา (สนามสอบปิด) จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา (สนามสอบปิด) จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (สนามสอบปิด) จ.ลพบุรี
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี จ.ลพบุรี
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี (สนามสอบปิด) จ.สระบุรี
โรงเรียนศุภลักษณ์ (สนามสอบปิด) จ.สุพรรณบุรี
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) (สนามสอบปิด) จ.นครปฐม
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี (สนามสอบปิด) จ.เพชรบุรี
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน (สนามสอบปิด) จ.ประจวบคีรีขันธ์
ภาคเหนือ
โรงเรียนมงฟอร์ต​วิทยาลัย แผนกประถม (สนามสอบปิด) จ.เชียงใหม่
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ (สนามสอบปิด) จ.เชียงใหม่
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (สนามสอบปิด) จ.เชียงใหม่
โรงเรียนวิชัยวิทยา (สนามสอบปิด) จ.เชียงใหม่
โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) (สนามสอบปิด) จ.ลำปาง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางค์นคร จ.ลำปาง
โรงเรียนอนุบาลปัวอินเตอร์คิดส์ (สนามสอบปิด) จ.น่าน
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย
โรงเรียนเทศบาล6 นครเชียงราย (สนามสอบปิด) จ.เชียงราย
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
โรงเรียนเดชาบดินทร์ (สนามสอบปิด) จ.สุโขทัย
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก
โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา (สนามสอบปิด) จ.พิษณุโลก
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง (สนามสอบปิด) จ.พิษณุโลก
โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (สนามสอบปิด) จ.พิจิตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สนามสอบปิด) จ.นครราชสีมา
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฝ่ายมัธยม (สนามสอบปิด) จ.นครราชสีมา
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ (สนามสอบปิด) จ.สุรินทร์
โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล (สนามสอบปิด) จ.สุรินทร์
โรงเรียนสตรีสิริเกศ (สนามสอบปิด) จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (สนามสอบปิด) จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ (สนามสอบปิด) จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (สนามสอบปิด) จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนปัญจดี (สนามสอบปิด) จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนสนามบิน จ.ขอนแก่น
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) (สนามสอบปิด) จ.มหาสารคาม
โรงเรียนนานาชาติซิลเวอร์เฟิร์น (สนามสอบปิด) จ.ร้อยเอ็ด
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด
โรงเรียนอนุบาลสุวพิชญ์ (สนามสอบปิด) จ.มุกดาหาร
ภาคตะวันออก/ภาคตะวันตก
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี
โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จ.ชลบุรี
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง (สนามสอบปิด) จ.ชลบุรี
โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรมบ้านฉาง (สนามสอบปิด) จ.ระยอง
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง (สนามสอบปิด) จ.ระยอง
โรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี (สนามสอบปิด) จ.จันทบุรี
ภาคใต้
โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช จ.กระบี่
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา (สนามสอบปิด) จ.ภูเก็ต
โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล (สนามสอบปิด) จ.ภูเก็ต
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก (สนามสอบปิด) จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนอุ่นรักเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนพลวิทยา (สนามสอบปิด) จ.สงขลา
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา (สนามสอบปิด) จ.สงขลา
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จ.ตรัง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ (สนามสอบปิด) จ.พัทลุง


โครงการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566

>> ผู้สมัครสามารถเข้าสมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.taccontest.com/tesc/
>> เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 9 ตุลาคม 2566 ( ม.4 - ม.6 วันนี้ – 31 สิงหาคม 2566 )

การชำระเงินค่าสมัคร
>> ค่าสมัครรวมค่าจัดส่งเกียรติบัตร 400 บาทต่อคน
>> ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าสมัครได้ตั้งแต่สมัครถึง ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. ( ม.4 - ม.6 ภายในวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. )
ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
>> ธนาคารกสิกรไทยชื่อ บจก. อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) เลขที่บัญชี 102-1-80082-8
ชำระโดยการ Scan QR Code หน้าระบบสมัครสอบ
> ให้ผู้สมัคร Scan QR Code ภายใน 10 นาที หากเลยเวลา 10 นาทีแล้วให้ Request ใหม่
>> ให้ผู้สมัครเปิดหน้าเว็บไว้จนกว่าจำทำรายการเสร็จ ระบบจะแจ้งว่า "ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว"

การแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
>> ผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครได้ตั้งแต่สมัครถึงภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. ( ม.4 - ม.6 ภายในวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. )
วันตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน
>> ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์แข่งขันได้ในวันที่ วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. ( ม.4 - ม.6 วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. )

>> ประกาศผลรางวัลพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ( ม.4 - ม.6 วันที่ 10 ตุลาคม 2566 )
>> สามารถตรวจสอบผลคะแนนสอบได้ที่ www.taccontest.com/tesc/


Untitled Document

Thailand English Skills Evaluation Test (TESET ครั้งที่ 3)

Untitled Document
เด็กชายจิรวิชญ์ ศีลตระกูล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงกันยกร พลบวรเดชสกุล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายนิมมา เอี่ยมเสม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ อิทธิธรรมบูรณ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายธีธัช พัฒนปรีชากุล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช

เด็กหญิงพิมพ์พรรณ ชินธีรกานต์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงญาดา กอบแก้ว

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายฐากูร สุวจนกรณ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเลิศหล้า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงณรดา จิตรสกุล

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโยธินบูรณะ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวนรินญรัศมิ์ ญาณวีร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายธนดล สุตาภักดี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นายภวัต พิรุณจิตต์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายภาสวิชญ์ แอนธอน มคธเพศ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายอธิปพัฒน์ เอี่ยมผ่องใส

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายธีร์ วัฒนารักษ์สกุล

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายธาดา อำนวยกิจ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Untitled Document

Thailand Mathematician Champion Online Test (TMCOT ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565)

Untitled Document
เด็กหญิงณัฐภัสสร์ จุรีกานนท์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต”พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายพีรวิชช์ อดุลดํารงศักดิ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายชัชชวิน มาลัย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงกานต์ศิริภาดา วุฒิกระพันธ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายอีตั้น เชน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนธิดาแม่พระ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายนตตะวัน โตวัฒนกิจ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงจิดาภา ฤทธิ์หมุน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบูรณะรำลึก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายปารเมศ อาศนะเสน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงวรฤทัย คงนคร

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบูรณะรำลึก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายธนิสร วิจิตร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงอุษณิษา เรืองแรง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายศศวัชร์ เอี่ยมสมบูรณ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

สุดยอดหนังสือขายดีที่สุด

Untitled Document
หนังสือเฉลยละเอียดข้อสอบประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET) ปี 2565 (4 ช่วงชั้น)

เหมาะสำหรับนักเรียน ป.1 - ป.3 , ป.4 - ป.6 , ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6 ...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 315.00 บาท
พิชิตโจทย์ยากคณิตศาสตร์สอบเข้า ม.1, Volume 2

เหมาะสำหรับนักเรียน ป.4-ป.6 (สายแข่งขัน)(โจทย์ใหม่หมด) สอบคณิตศาสตร์โอลิมปิก, สอบแข่งขันคณิตศ...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 250.00 บาท
หนังสือเฉลยละเอียดข้อสอบประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET) ปี 2563 (4 ช่วงชั้น)

เหมาะสำหรับนักเรียน ป.1 - ป.3 , ป.4 - ป.6 , ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6 ...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 299.00 บาท
หนังสือเฉลยละเอียดข้อสอบการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาค ปี 2563 (3 ช่วงชั้น)

เหมาะสำหรับช่วงชั้นป.1-ป.3, ป.4-ป.6 และ ม.1-ม.3 ...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 250.00 บาท
หนังสือตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT2 สอบเข้ามหาวิทยาลัย (โจทย์ภาษาไทย+อังกฤษ)

เหมาะสำหรับ ม.4 - ม.6, เตรียมสอบ PAT 2-9 วิชาสามัญ คณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทย์ศาสตร์, ค...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 250.00 บาท
หนังสือ 191 โจทย์ยาก คณิตศาสตร์ขั้นเทพ ม.3 สอบเข้า ม.4 (สายแข่งขัน)

เหมาะสำหรับนักเรียน ม.3 สอบเข้า ม.4 สอบคณิตศาสตร์ศาสตร์โอลิมปิก , สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 250.00 บาท
หนังสือพิชิตโจทย์ยาก วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 (สายแข่งขัน)

เหมาะสำหรับนักเรียน ป.4-ป.6 สอบวิทยาศาสตร์ศาสตร์โอลิมปิก IJSO, สอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สส...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 250.00 บาท
หนังสือพิชิตโจทย์ยาก คณิตศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 (สายแข่งขัน)

เหมาะสำหรับนักเรียน ป.4-ป.6 (สายแข่งขัน) สอบคณิตศาสตร์โอลิมปิก, สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สส...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 250.00 บาท
หนังสือ พิชิตโจทย์พีชคณิตและเลขคณิตขั้นเทพ (ป.4–ป.6) สอบเข้า ม.1

เหมาะสำหรับนักเรียน ป.4-ป.6 สอบคณิตศาสตร์โอลิมปิก, สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สสว...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 250.00 บาท
หนังสือ พิชิตโจทย์เรขาคณิตขั้นเทพ (ป.4–ป.6) สอบเข้า ม.1

เหมาะสำหรับนักเรียน ป.4-ป.6 (สายแข่งขัน) สอบคณิตศาสตร์โอลิมปิก, สอบแข่...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 250.00 บาท
หนังสือพิชิตโจทย์ยาก คณิตศาสตร์ขั้นเทพ ป.1-ป.3 (สายแข่งขัน)

เหมาะสำหรับนักเรียนประถมต้น ป.1-ป.3 (สายแข่งขัน) สอบคณิตศาสตร์โอลิมปิก, สอบแ...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 250.00 บาท