• บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • สำนักงานใหญ่ : 25/304 ซอยรามคำแหง 124 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
  • 096-280-6657

ขอเชิญคุณครูทุกโรงเรียน ทุกสังกัด เข้าร่วม อบรมออนไลน์ ฟรี! ...

แนะนำหนังสือขายดี
สั่งซื้อข้อสอบเก่า
ทดลองระบบสอบออนไลน์
โรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ

การทดสอบออนไลน์สุดยอดนักคณิตศาสตร์ระดับประเทศ รอบ 2 : รอบสุดยอดนักคณิตศาสตร์ระดับประเทศ

>> ยืนยันสิทธิ์การสอบรอบที่สอง https://www.taccontest.com/tmcot/
>> วันนี้ - 11 กุมภาพันธ์ 2566 - <<

การชำระเงินค่าสมัคร
>> ค่าสมัครสอบรวมค่าจัดส่งเกียรติบัตร 500 บาทต่อคน
>> ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าสมัครสอบได้ตั้งแต่สมัครสอบ ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
>> ธนาคารกสิกรไทยชื่อ บจก. อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) เลขที่บัญชี 102-1-80082-8
ชำระโดยการ Scan QR Code หน้าระบบสมัครสอบ
> ให้ผู้สมัคร Scan QR Code ภายใน 10 นาที หากเลยเวลา 10 นาทีแล้วให้ Request ใหม่
>> ให้ผู้สมัครเปิดหน้าเว็บไว้จนกว่าจำทำรายการเสร็จ ระบบจะแจ้งว่า "ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว"

การแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
>> ผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
>> ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ในวันที่ 27 มีนาคม 2566
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ
>> ผู้สมัครสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบได้ในวันที่ 31 มีนาคม 2566

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)

  • สอบ วันเสาร์ ที่ 8 เมษายน 2566
  • เวลา 10.00 น. – 11.30 น.
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
  • สอบ วันอาทิตย์ ที่ 9 เมษายน 2566
  • เวลา 10.00 น. – 11.30 น.
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
  • สอบ วันอาทิตย์ ที่ 9 เมษายน 2566
  • เวลา 13.00 น. – 14.30 น.

>> ประกาศผลการสอบแข่งขันพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 28 เมษายน 2566
>> สามารถตรวจสอบผลคะแนนสอบได้ที่ www.taccontest.com/tmcot/score

ขั้นตอนการสอบออนไลน์ TMCOT

โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3

>> ผู้สมัครสามารถเข้าสอบออนไลน์ได้ที่ https://www.taccontest.com/teset/
>> เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2565

การชำระเงินค่าสมัคร
>> ค่าสมัครสอบรวมค่าจัดส่งเกียรติบัตร 300 บาทต่อคน
>> ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าสมัครสอบได้ตั้งแต่สมัครสอบ ถึงวันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.
ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
>> ธนาคารกสิกรไทยชื่อ บจก. อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) เลขที่บัญชี 102-1-80082-8
ชำระโดยการ Scan QR Code หน้าระบบสมัครสอบ
> ให้ผู้สมัคร Scan QR Code ภายใน 10 นาที หากเลยเวลา 10 นาทีแล้วให้ Request ใหม่
>> ให้ผู้สมัครเปิดหน้าเว็บไว้จนกว่าจำทำรายการเสร็จ ระบบจะแจ้งว่า "ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว"

การแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
>> ผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
>> ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ในวันที่ 19 กันยายน 2565
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ
>> ผู้สมัครสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบได้ในวันที่ 22 กันยายน 2565

  • สอบแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565
  • เวลา 10.00 น. – 12.00 น.

>> ประกาศผลการสอบแข่งขันพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 30 ตุลาคม 2565
>> สามารถตรวจสอบผลคะแนนสอบได้ที่ www.taccontest.com/teset/score/

สนามสอบโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3

ภาคกลาง
โรงเรียนโชคชัย (เขตลาดพร้าว) (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ฯ (เขตบางเขน) (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนบ้านบางกะปิ (เขตบางกะปิ) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ (เขตห้วยขวาง กทม.) (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์ (เขตคลองสามวา) (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ (เขตบางรัก) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนเลิศหล้า (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล (เขตดุสิต) (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท (กทม) (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (เขตสะพานสูง) (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย (เขตวัฒนา) (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม (เขตหนองแขม) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว (เขตวังทองหลาง) (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ (เขตภาษีเจริญ) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี (สนามสอบปิด) จ.ปทุมธานี
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง (สนามสอบปิด) จ.ปทุมธานี
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี (สนามสอบปิด) จ.ปทุมธานี
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา (สนามสอบปิด) จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา (สนามสอบปิด) จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี จ.ลพบุรี
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี (สนามสอบปิด) จ.สระบุรี
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ​ นครนายก​ (สนามสอบปิด) จ.นครนายก
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (สนามสอบปิด) จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี (สนามสอบปิด) จ.สุพรรณบุรี
โรงเรียนศุภลักษณ์ (สนามสอบปิด) จ.สุพรรณบุรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (สนามสอบปิด) จ.นครปฐม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (สนามสอบปิด) จ.เพชรบุรี
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี (สนามสอบปิด) จ.เพชรบุรี
โรงเรียน​อรุณ​ประดิษฐ​ (สนามสอบปิด) จ.เพชรบุรี
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย (สนามสอบปิด) จ.เพชรบุรี
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี (สนามสอบปิด) จ.เพชรบุรี
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย (สนามสอบปิด) จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน (สนามสอบปิด) จ.ประจวบคีรีขันธ์
ภาคเหนือ
โรงเรียนมงฟอร์ต​วิทยาลัย แผนกประถม (สนามสอบปิด) จ.เชียงใหม่
โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ (สนามสอบปิด) จ.เชียงใหม่
โรงเรียนวารีเชียงใหม่ (สนามสอบปิด) จ.เชียงใหม่
โรงเรียนสารภีพิทยาคม (สนามสอบปิด) จ.เชียงใหม่
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ (สนามสอบปิด) จ.เชียงใหม่
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (สนามสอบปิด) จ.เชียงใหม่
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ (สนามสอบปิด) จ.เชียงใหม่
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (สนามสอบปิด) จ.เชียงใหม่
โรงเรียนวิชัยวิทยา (สนามสอบปิด) จ.เชียงใหม่
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางค์นคร จ.ลำปาง
โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) (สนามสอบปิด) จ.ลำปาง
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี (สนามสอบปิด) จ.อุตรดิตถ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (สนามสอบปิด) จ.อุตรดิตถ์
โรงเรียนปัญญาวัฒน์ (สนามสอบปิด) จ.เชียงราย
โรงเรียนเทศบาล6 นครเชียงราย (สนามสอบปิด) จ.เชียงราย
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม (สนามสอบปิด) จ.เชียงราย
โรงเรียนบ้านสันกลาง จ.เชียงราย
โรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ (สนามสอบปิด) จ.นครสวรรค์
โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ (สนามสอบปิด) จ.นครสวรรค์
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ (สนามสอบปิด) จ.นครสวรรค์
โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ (สนามสอบปิด) จ.กำแพงเพชร
โรงเรียนเดชาบดินทร์ (สนามสอบปิด) จ.สุโขทัย
โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา (สนามสอบปิด) จ.พิษณุโลก
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง (สนามสอบปิด) จ.พิษณุโลก
โรงเรียนผดุงราษฎร์ (สนามสอบปิด) จ.พิษณุโลก
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก
โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (สนามสอบปิด) จ.พิจิตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สนามสอบปิด) จ.นครราชสีมา
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา (โครงการ Education hub) (สนามสอบปิด) จ.นครราชสีมา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา (สนามสอบปิด) จ.นครราชสีมา
โรงเรียนนางรอง (สนามสอบปิด) จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล (สนามสอบปิด) จ.สุรินทร์
โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (สนามสอบปิด) จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (สนามสอบปิด) จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (สนามสอบปิด) จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ (สนามสอบปิด) จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนปัญจดี (สนามสอบปิด) จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนสนามบิน จ.ขอนแก่น
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย (สนามสอบปิด) จ.หนองคาย
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด (สนามสอบปิด) จ.ร้อยเอ็ด
โรงเรียนอนุกูลนารี (สนามสอบปิด) จ.กาฬสินธุ์
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย (สนามสอบปิด) จ.กาฬสินธุ์
ภาคตะวันออก/ภาคตะวันตก
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) (สนามสอบปิด) จ.ชลบุรี
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (สนามสอบปิด) จ.ชลบุรี
โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จ.ชลบุรี
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (สนามสอบปิด) จ.ชลบุรี
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง (สนามสอบปิด) จ.ระยอง
ภาคใต้
โรงเรียนตันติวัตร (สนามสอบปิด) จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (สนามสอบปิด) จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช จ.กระบี่
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว (สนามสอบปิด) จ.ภูเก็ต
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา (สนามสอบปิด) จ.ภูเก็ต
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โรงเรียนอุ่นรักเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนธิดาแม่พระ (สนามสอบปิด) จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร (สนามสอบปิด) จ.ระนอง
โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ (สนามสอบปิด) จ.สงขลา
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา (สนามสอบปิด) จ.สงขลา
โรงเรียนพลวิทยา (สนามสอบปิด) จ.สงขลา
โรงเรียนอนุบาลสตูล (สนามสอบปิด) จ.สตูล
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จ.ตรัง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ (สนามสอบปิด) จ.พัทลุง

Workplace Computer

Untitled Document

Thailand English Skills Evaluation Test (TESET ครั้งที่ 3)

Untitled Document
เด็กชายจิรวิชญ์ ศีลตระกูล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงกันยกร พลบวรเดชสกุล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายนิมมา เอี่ยมเสม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ อิทธิธรรมบูรณ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายธีธัช พัฒนปรีชากุล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงพิมพ์พรรณ ชินธีรกานต์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นคร อุทิศ" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงญาดา กอบแก้ว

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายฐากูร สุวจนกรณ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเลิศหล้า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงณรดา จิตรสกุล

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโยธินบูรณะ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวนรินญรัศมิ์ ญาณวีร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายธนดล สุตาภักดี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นายภวัต พิรุณจิตต์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายภาสวิชญ์ แอนธอน มคธเพศ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายอธิปพัฒน์ เอี่ยมผ่องใส

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายธีร์ วัฒนารักษ์สกุล

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายธาดา อำนวยกิจ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Untitled Document

Thailand Mathematician Champion Online Test (TMCOT ประจำปี 2564)

Untitled Document
เด็กหญิงรัชญ์สิรี ลิ้มศิริวิถี

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายจิรายุ ถนอมใจ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงชญานิน เพิ่มทรัพย์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบรรจงรัตน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายพลภัทร วัฒนาอุดม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายณัฏฐ์ธนิน เรียนปิงวัง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายวรพงศ์ ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายธนดล รัตยาภาษ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายณภัทร​สรวง​ แสงสว่าง​

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงปวริศา บุญส่ง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายบารมี รักษ์ความสุข

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายวรกฤศ พลอยศรี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นายพัสกร จิรรัตนโสภา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ยะลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายอัครพงษ์ เกียรติเจริญศิริ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

สุดยอดหนังสือขายดีที่สุด

Untitled Document
หนังสือเฉลยละเอียดข้อสอบประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET) ปี 2565 (4 ช่วงชั้น)

เหมาะสำหรับนักเรียน ป.1 - ป.3 , ป.4 - ป.6 , ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6 ...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 315.00 บาท
พิชิตโจทย์ยากคณิตศาสตร์สอบเข้า ม.1, Volume 2

เหมาะสำหรับนักเรียน ป.4-ป.6 (สายแข่งขัน)(โจทย์ใหม่หมด) สอบคณิตศาสตร์โอลิมปิก, สอบแข่งขันคณิตศ...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 250.00 บาท
หนังสือเฉลยละเอียดข้อสอบประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET) ปี 2563 (4 ช่วงชั้น)

เหมาะสำหรับนักเรียน ป.1 - ป.3 , ป.4 - ป.6 , ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6 ...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 299.00 บาท
หนังสือเฉลยละเอียดข้อสอบการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาค ปี 2563 (3 ช่วงชั้น)

เหมาะสำหรับช่วงชั้นป.1-ป.3, ป.4-ป.6 และ ม.1-ม.3 ...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 250.00 บาท
หนังสือตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT2 สอบเข้ามหาวิทยาลัย (โจทย์ภาษาไทย+อังกฤษ)

เหมาะสำหรับ ม.4 - ม.6, เตรียมสอบ PAT 2-9 วิชาสามัญ คณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทย์ศาสตร์, ค...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 250.00 บาท
หนังสือ 191 โจทย์ยาก คณิตศาสตร์ขั้นเทพ ม.3 สอบเข้า ม.4 (สายแข่งขัน)

เหมาะสำหรับนักเรียน ม.3 สอบเข้า ม.4 สอบคณิตศาสตร์ศาสตร์โอลิมปิก , สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 250.00 บาท
หนังสือพิชิตโจทย์ยาก วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 (สายแข่งขัน)

เหมาะสำหรับนักเรียน ป.4-ป.6 สอบวิทยาศาสตร์ศาสตร์โอลิมปิก IJSO, สอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สส...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 250.00 บาท
หนังสือพิชิตโจทย์ยาก คณิตศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 (สายแข่งขัน)

เหมาะสำหรับนักเรียน ป.4-ป.6 (สายแข่งขัน) สอบคณิตศาสตร์โอลิมปิก, สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สส...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 250.00 บาท
หนังสือ พิชิตโจทย์พีชคณิตและเลขคณิตขั้นเทพ (ป.4–ป.6) สอบเข้า ม.1

เหมาะสำหรับนักเรียน ป.4-ป.6 สอบคณิตศาสตร์โอลิมปิก, สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สสว...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 250.00 บาท
หนังสือ พิชิตโจทย์เรขาคณิตขั้นเทพ (ป.4–ป.6) สอบเข้า ม.1

เหมาะสำหรับนักเรียน ป.4-ป.6 (สายแข่งขัน) สอบคณิตศาสตร์โอลิมปิก, สอบแข่...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 250.00 บาท
หนังสือพิชิตโจทย์ยาก คณิตศาสตร์ขั้นเทพ ป.1-ป.3 (สายแข่งขัน)

เหมาะสำหรับนักเรียนประถมต้น ป.1-ป.3 (สายแข่งขัน) สอบคณิตศาสตร์โอลิมปิก, สอบแ...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 250.00 บาท