• บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • สำนักงานใหญ่ : 25/304 ซอยรามคำแหง 124 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
  • 096-280-6657
Untitled Document
แนะนำหนังสือขายดี
สั่งซื้อข้อสอบเก่า
ทดลองระบบสอบออนไลน์
โรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ

โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3

>> ผู้สมัครสามารถเข้าสอบออนไลน์ได้ที่ https://www.taccontest.com/teset/
>> เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2565

การชำระเงินค่าสมัคร
>> ค่าสมัครสอบรวมค่าจัดส่งเกียรติบัตร 300 บาทต่อคน
>> ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าสมัครสอบได้ตั้งแต่สมัครสอบ ถึงวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.
ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
>> ธนาคารกสิกรไทยชื่อ บจก. อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) เลขที่บัญชี 102-1-80082-8
ชำระโดยการ Scan QR Code หน้าระบบสมัครสอบ
> ให้ผู้สมัคร Scan QR Code ภายใน 10 นาที หากเลยเวลา 10 นาทีแล้วให้ Request ใหม่
>> ให้ผู้สมัครเปิดหน้าเว็บไว้จนกว่าจำทำรายการเสร็จ ระบบจะแจ้งว่า "ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว"

การแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
>> ผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
>> ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ในวันที่ 19 กันยายน 2565
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ
>> ผู้สมัครสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบได้ในวันที่ 22 กันยายน 2565

  • สอบแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565
  • เวลา 10.00 น. – 12.00 น.

>> ประกาศผลการสอบแข่งขันพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 30 ตุลาคม 2565
>> สามารถตรวจสอบผลคะแนนสอบได้ที่ www.taccontest.com/teset/score/

สนามสอบโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3

ภาคกลาง
โรงเรียนบ้านบางกะปิ (เขตบางกะปิ) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนเลิศหล้า (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (เขตสะพานสูง) (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ (เขตบางรัก) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว (เขตวังทองหลาง) (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนโชคชัย (เขตลาดพร้าว) (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย (เขตวัฒนา) (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม (เขตหนองแขม) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ (เขตห้วยขวาง กทม.) (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ (เขตภาษีเจริญ) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์ (เขตคลองสามวา) (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ฯ (เขตบางเขน) (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี (สนามสอบปิด) จ.ปทุมธานี
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง (สนามสอบปิด) จ.ปทุมธานี
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา (สนามสอบปิด) จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา (สนามสอบปิด) จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี จ.ลพบุรี
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี (สนามสอบปิด) จ.สระบุรี
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ​ นครนายก​ (สนามสอบปิด) จ.นครนายก
โรงเรียนศุภลักษณ์ (สนามสอบปิด) จ.สุพรรณบุรี
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี (สนามสอบปิด) จ.สุพรรณบุรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (สนามสอบปิด) จ.เพชรบุรี
โรงเรียน​อรุณ​ประดิษฐ​ (สนามสอบปิด) จ.เพชรบุรี
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี (สนามสอบปิด) จ.เพชรบุรี
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย (สนามสอบปิด) จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน (สนามสอบปิด) จ.ประจวบคีรีขันธ์
ภาคเหนือ
โรงเรียนวิชัยวิทยา (สนามสอบปิด) จ.เชียงใหม่
โรงเรียนวารีเชียงใหม่ (สนามสอบปิด) จ.เชียงใหม่
โรงเรียนมงฟอร์ต​วิทยาลัย แผนกประถม (สนามสอบปิด) จ.เชียงใหม่
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ (สนามสอบปิด) จ.เชียงใหม่
โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ (สนามสอบปิด) จ.เชียงใหม่
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ (สนามสอบปิด) จ.เชียงใหม่
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (สนามสอบปิด) จ.เชียงใหม่
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (สนามสอบปิด) จ.เชียงใหม่
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางค์นคร จ.ลำปาง
โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) (สนามสอบปิด) จ.ลำปาง
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี (สนามสอบปิด) จ.อุตรดิตถ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (สนามสอบปิด) จ.อุตรดิตถ์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม (สนามสอบปิด) จ.เชียงราย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย จ.เชียงราย
โรงเรียนบ้านสันกลาง (สนามสอบปิด) จ.เชียงราย
โรงเรียนปัญญาวัฒน์ (สนามสอบปิด) จ.เชียงราย
โรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ (สนามสอบปิด) จ.นครสวรรค์
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ (สนามสอบปิด) จ.นครสวรรค์
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ (สนามสอบปิด) จ.นครสวรรค์
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง (สนามสอบปิด) จ.พิษณุโลก
โรงเรียนผดุงราษฎร์ (สนามสอบปิด) จ.พิษณุโลก
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก
โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา (สนามสอบปิด) จ.พิษณุโลก
โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (สนามสอบปิด) จ.พิจิตร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา (สนามสอบปิด) จ.นครราชสีมา
โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล (สนามสอบปิด) จ.สุรินทร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (สนามสอบปิด) จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (สนามสอบปิด) จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ (สนามสอบปิด) จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (สนามสอบปิด) จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนปัญจดี (สนามสอบปิด) จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา (สนามสอบปิด) จ.ขอนแก่น
โรงเรียนสนามบิน จ.ขอนแก่น
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด (สนามสอบปิด) จ.ร้อยเอ็ด
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย (สนามสอบปิด) จ.กาฬสินธุ์
ภาคตะวันออก/ภาคตะวันตก
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) (สนามสอบปิด) จ.ชลบุรี
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (สนามสอบปิด) จ.ชลบุรี
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (สนามสอบปิด) จ.ชลบุรี
โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จ.ชลบุรี
ภาคใต้
โรงเรียนตันติวัตร (สนามสอบปิด) จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (สนามสอบปิด) จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล (สนามสอบปิด) จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนอิศรานุสรณ์ (สนามสอบปิด) จ.กระบี่
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช จ.กระบี่
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว (สนามสอบปิด) จ.ภูเก็ต
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา (สนามสอบปิด) จ.ภูเก็ต
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โรงเรียนธิดาแม่พระ (สนามสอบปิด) จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนอุ่นรักเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา (สนามสอบปิด) จ.สงขลา
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ (สนามสอบปิด) จ.สงขลา
โรงเรียนอนุบาลสตูล (สนามสอบปิด) จ.สตูล
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จ.ตรัง

Workplace Computer

การทดสอบออนไลน์สุดยอดนักคณิตศาสตร์ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

>> ผู้สมัครสามารถเข้าสอบออนไลน์ได้ที่ https://www.taccontest.com/tmcot/
>> เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2565

การชำระเงินค่าสมัคร
>> ค่าสมัครสอบรวมค่าจัดส่งเกียรติบัตร 300 บาทต่อคน
>> ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าสมัครสอบได้ตั้งแต่สมัครสอบ ถึงวันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.
ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
>> ธนาคารกสิกรไทยชื่อ บจก. อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) เลขที่บัญชี 102-1-80082-8
ชำระโดยการ Scan QR Code หน้าระบบสมัครสอบ
> ให้ผู้สมัคร Scan QR Code ภายใน 10 นาที หากเลยเวลา 10 นาทีแล้วให้ Request ใหม่
>> ให้ผู้สมัครเปิดหน้าเว็บไว้จนกว่าจำทำรายการเสร็จ ระบบจะแจ้งว่า "ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว"

การแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร
>> ผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
>> ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ในวันที่ 23 กันยายน 2565
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ
>> ผู้สมัครสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบได้ในวันที่ 28 กันยายน 2565

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)

  • สอบ วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565
  • เวลา 10.00 - 12.00 น.
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
  • สอบ วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565
  • เวลา 10.00 - 12.00 น.
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
  • สอบ วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565
  • เวลา 13.00 - 15.00 น.

>> ประกาศผลการสอบแข่งขันพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
>> สามารถตรวจสอบผลคะแนนสอบได้ที่ www.taccontest.com/tmcot/score

ขั้นตอนการสอบออนไลน์ TMCOT

Untitled Document

Thailand English Skills Evaluation Test (TESET ครั้งที่ 2)

Untitled Document
เด็กหญิงธณัทอร คงชาตรี

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายกัณตภณ เย็นท้วม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงภัทร์นรินทิพ อร่ามวิทย์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงชญานิน เพิ่มทรัพย์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบรรจงรัตน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงนราวดี สุภาษี

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายปารเมศ อาศนะเสน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงจิณณะกมล คำศรีสุข

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงอัญช์ณฎา ลักขณา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายยินดี เมธาจิตตานนท์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายธีทัต โอสถศิลป์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายอีตั้น เชน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธิดาแม่พระ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายคธาธร รื่นภิรมย์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายคามิลล์ เทโบลต์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายปรัชญ์ คนสูง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวิชัยวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายจิโน เบอร์ตินี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายธีร์ กิตติวรภัทร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายคุณากร ไชยรา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นายธนกฤต แก้วจันทร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นายภูมิพัฒน์ สันติภาพ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายวริศ เลิศทัศนีย์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายภาสวิชญ์ ศรีรักษ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Untitled Document

Thailand Mathematician Champion Online Test (TMCOT ประจำปี 2564)

Untitled Document
เด็กหญิงรัชญ์สิรี ลิ้มศิริวิถี

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายจิรายุ ถนอมใจ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายพลภัทร วัฒนาอุดม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายณัฏฐ์ธนิน เรียนปิงวัง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายวรพงศ์ ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายบารมี รักษ์ความสุข

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายวรกฤศ พลอยศรี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นายพัสกร จิรรัตนโสภา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ยะลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายอัครพงษ์ เกียรติเจริญศิริ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

สุดยอดหนังสือขายดีที่สุด

Untitled Document
หนังสือเฉลยละเอียดข้อสอบประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET) ปี 2563 (4 ช่วงชั้น)

เหมาะสำหรับนักเรียน ป.1 - ป.3 , ป.4 - ป.6 , ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6 ...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 299.00 บาท
หนังสือเฉลยละเอียดข้อสอบการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาค ปี 2563 (3 ช่วงชั้น)

เหมาะสำหรับช่วงชั้นป.1-ป.3, ป.4-ป.6 และ ม.1-ม.3 ...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 250.00 บาท
หนังสือตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT2 สอบเข้ามหาวิทยาลัย (โจทย์ภาษาไทย+อังกฤษ)

เหมาะสำหรับ ม.4 - ม.6, เตรียมสอบ PAT 2-9 วิชาสามัญ คณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทย์ศาสตร์, คณะสหเว...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 250.00 บาท
หนังสือ 191 โจทย์ยาก คณิตศาสตร์ขั้นเทพ ม.3 สอบเข้า ม.4 (สายแข่งขัน)

เหมาะสำหรับนักเรียน ม.3 สอบเข้า ม.4 สอบคณิตศาสตร์ศาสตร์โอลิมปิก , สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท.,...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 250.00 บาท
หนังสือพิชิตโจทย์ยาก วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 (สายแข่งขัน)

เหมาะสำหรับนักเรียน ป.4-ป.6 สอบวิทยาศาสตร์ศาสตร์โอลิมปิก IJSO, สอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สสวท., ส...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 250.00 บาท
หนังสือพิชิตโจทย์ยาก คณิตศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 (สายแข่งขัน)

เหมาะสำหรับนักเรียน ป.4-ป.6 (สายแข่งขัน) สอบคณิตศาสตร์โอลิมปิก, สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท., ส...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 250.00 บาท
หนังสือ พิชิตโจทย์พีชคณิตและเลขคณิตขั้นเทพ (ป.4–ป.6) สอบเข้า ม.1

เหมาะสำหรับนักเรียน ป.4-ป.6 สอบคณิตศาสตร์โอลิมปิก, สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท., สอบแข่...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 250.00 บาท
หนังสือ พิชิตโจทย์เรขาคณิตขั้นเทพ (ป.4–ป.6) สอบเข้า ม.1

เหมาะสำหรับนักเรียน ป.4-ป.6 (สายแข่งขัน) สอบคณิตศาสตร์โอลิมปิก, สอบแข่งขันคณิตศาสต...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 250.00 บาท
หนังสือพิชิตโจทย์ยาก คณิตศาสตร์ขั้นเทพ ป.1-ป.3 (สายแข่งขัน)

เหมาะสำหรับนักเรียนประถมต้น ป.1-ป.3 (สายแข่งขัน) สอบคณิตศาสตร์โอลิมปิก, สอบแข่งขัน...

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 250.00 บาท