• บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • สำนักงานใหญ่ : ชั้น 8 อาคารซูลิค เฮ้าส์ 1-7 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 • 086-815-5588, 064-9782554

กำหนดการทดลองสอบออนไลน์ TESET ครั้งที่ 2

ผู้สมัครสามารถเข้าสอบออนไลน์ได้ที่ https://taccontestonline.com/examonline_TESET/exam/

 • ใช้รหัสประจำตัวประชาชนเป็น username
 • ใช้รหัสประจำตัวผู็สอบเป็น password

ทดลองสอบรอบแรก วันที่เสาร์ 28 สิงหาคม 2564

 • สอบเวลา 10.00 น. - 17.00 น.
ทดลองสอบรอบที่สอง วันที่อาทิตย์ 29 สิงหาคม 2564
 • สอบเวลา 10.00 น. - 17.00 น.
ทดลองสอบรอบเก็บตก วันที่ 31 - 31 สิงหาคม 2564
 • สอบเวลา 10.00 น. - 17.00 น.
สามารถทดลองสอบพร้อมกันได้ทั้ง 4 ช่วงชั้น
 • ประถมศึกษาตอนต้น ป.1 - ป.3
 • ประถมศึกษาตอนปลาย ป.4 - ป.6
 • มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - ม.3
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 - ม.6
 • ผู้เข้าสอบเข้าระบบและรายงานตัวผ่านโปรแกรม ZOOM ก่อนเวลา 30 นาที
 • ระหว่างการสอบ ห้ามลุกออกจากที่นั่งสอบ จนกว่ากรรมการคุมสอบจะอนุญาต
 • กรณีมีปัญหาในระหว่างการสอบขอให้ยกมือเพื่อแจ้งปัญหากับเจ้าหน้าที่
 • ห้ามใช้งานโปรแกรมอื่นใด นอกเหนือจากระบบการสอบ

ดาวน์โหลดข้อข้อกำหนดและข้อปฏิบัติของการสอบ คลิกที่นี่

โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

ผู้สมัครสามารถเข้าสอบออนไลน์ได้ที่ https://taccontestonline.com/examonline_TESET/exam/

 • ใช้รหัสประจำตัวประชาชนเป็น username
 • ใช้รหัสประจำตัวผู็สอบเป็น password

สอบจริงรอบแรก วันที่ 5 กันยายน 2564
> ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)

 • สอบเวลา 10.00 - 12.00 น.
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ > ไลน์ taccontese2
  โทร 083-2596409
> ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
 • สอบเวลา 13.00 - 15.00 น.
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ > ไลน์ taccontest1
  โทร 096-2806657
สอบจริงรอบสอง วันที่ 12 กันยายน 2564
> ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
 • สอบเวลา 10.00 - 12.00 น.
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ > ไลน์ taccontese2
  โทร 083-2596409
> ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
 • สอบเวลา 13.00 - 15.00 น.
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ > ไลน์ taccontest1
  โทร 096-2806657
 • ผู้เข้าสอบเข้าระบบและรายงานตัวผ่านโปรแกรม ZOOM ก่อนเวลา 30 นาที
 • ระหว่างการสอบ ห้ามลุกออกจากที่นั่งสอบ จนกว่ากรรมการคุมสอบจะอนุญาต
 • กรณีมีปัญหาในระหว่างการสอบขอให้ยกมือเพื่อแจ้งปัญหากับเจ้าหน้าที่
 • ห้ามใช้งานโปรแกรมอื่นใด นอกเหนือจากระบบการสอบ

ดาวน์โหลดข้อข้อกำหนดและข้อปฏิบัติของการสอบ คลิกที่นี่

ขั้นตอนการเข้าสอบออนไล์ TESET ครั้งที่ 2

>> เข้าเว็บ taccontest.com
>> เลือกเมนู “ภาษาอังกฤษ”
>> เลือก “เข้าห้องสอบ”
>> เลือก “ระดับประเทศ” ระบบจะพาไปยังหน้าสอบออนไลน์

> กรอก username และ password

 • username = รหัสประจำตัวประชาชน
 • password = รหัสประจำตัวผู้สอบ
> คลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”

3.1 คลิกที่คำว่า “คลิกเพื่อยืนยันตัวตนที่นี่” เพื่อยืนยันตัวตนก่อนทำข้อสอบ
3.2 ให้คลิก “ดาวน์โหลดกระดาษคำตอบ”
3.3 ที่ปุ่มนับเวลาถอยหลัง เมื่อถึงเวลาสอบ ปุ่มนี้จะเปลี่ยนเป็นปุ่ม “คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อสอบ” โดยอัตโนมัติ
3.4 ให้ผู้เข้าสอบคลิกที่ปุ่ม “คลิกเพื่อดาวน์โหลดข้อสอบ”

4.1 เมื่อดาวน์โหลดข้อสอบและกระดาษคำตอบแล้ว ให้ผู้เข้าสอบคลิกที่ปุ่ม “กดเพื่อส่งกระดาษคำตอบ” เพื่อไปยังหน้าส่งกระดาษคำตอบ
4.2 เมื่อผู้เข้าสอบป้อนคำตอบเสร็จ ให้ส่งกระดาษคำตอบ ภายในเวลาที่แสดงบนปุ่มนับเวลาถอยหลัง หากหมดเวลาแล้ว จะไม่สามารถส่งกระดาษคำตอบได้อีก
4.3 ส่งกระดาษคำตอบให้คลิกปุ่ม “เลือกไฟล์”
4.4 เมื่อเลือกไฟล์กระดาษคำตอบแล้ว ให้คลิกปุ่ม “กดยืนยันการส่งกระดาษคำตอบ” เพื่อยืนยันการส่งกระดาษคำตอบ

(การส่งกระดาษคำตอบสามารถส่งได้เพียงครั้งเดียว)

Untitled Document

Thailand English Skills Evaluation Test (TESET ครั้งที่ 1)

Untitled Document
เด็กหญิงกันติชา ปัจฉิมกุล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชาย วชิรวิชญ์ จรเด่น

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายเจมส์ จีรกร พาล์มเมอร์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายประถม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายณภัทร นิ่มพิทักษ์พงศ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายกิตติพิชญ์ ทองจับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกวดวิชาอิงสุดาติวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงดารมิงค์ บุษดาคำ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงอชิรญา กุลโรจนวรากร

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึก

เด็กหญิงนาดา รัชกิจพิพัฒน์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายธัชธรรม ธรรมใจ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงณัฐนิช เมฆาเด่นอัมพร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงปุณิกา หอบรรลือกิจ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพัฒนาปัญญา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวนภวฤณ สุภธีระ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายเสฏฐวุฒิ ขันทสีมา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายภูมิพัฒน์ สันติภาพ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Untitled Document

Northern English Contest (NEC ครั้งที่ 3)

Untitled Document
เด็กหญิงฐิตารีย์ อนันตรัมพร

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหัวเฉียว ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงภูษณิศา พงษ์ดารา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายภณ มุตตารักษ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายธนวิชญ์ ตันเจริญ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงพชรมน วิรยศิริ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงปราณปริยา ศรีนวล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายวรปรัชญ์ เนียมหุ่น

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

นายธนกฤต แก้วจันทร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวธัญธิพัช บุญธีรารักษ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กชายปรัชญ์ คนสูง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวิชัยวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Northeastern English Contest (NEEC ครั้งที่ 3)

Untitled Document
เด็กหญิงกฤชอร เปานาเรียง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายสุนาถ อักขระ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรมินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงสุภัณฑิรา อินทนาม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงณัญศศรณ์ มงคลโภคทรัพย์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายธนวิน ธรรมโหรา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

เด็กชายธนวรรธ ลีละธนาฤกษ์ มูลกว้าง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กชายจิรัฏฐ์ หนองผือ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพัฒนาปัญญา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงชลิตา กำแพงทอง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เด็กหญิงนิรินธนา อึ้งอุดรภักดี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนารีนุกูล ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงอัยยาริณณ์ ช้างสาร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวพิมพ์เนติ ไพบูลย์วงค์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุรนารีวิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

สุดยอดหนังสือขายดีที่สุด

Untitled Document
หนังสือเฉลยละเอียดข้อสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาค ประจำปี 2563

เฉลยข้อสอบการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาค ประจำปี พ.ศ. 2563 เฉลยละเอียด เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 250.00 บาท
พิชิตโจทย์ยากคณิตศาสตร์ขั้นเทพ

เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 สรุปเนื่อหา ครบ กระชับ เฉลยเข้าใจง่าย

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 250.00 บาท
หนังสือ พิชิตโจทย์ยาก คณิตศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1

เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ป.6 สอบเข้า ม.1 นักเรียนชั้นประถมปลาย และนักเรียนสายแข่งขัน

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 250.00 บาท
หนังสือ พิชิตโจทย์เราขาคณิตขั้นเทพ สำหรับนักเรียน ป.4-ป.6

เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมปลาย ป.4-ป.6 สำหรับอ่านเตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดัง

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 250.00 บาท
หนังสือ พิชิตโจทย์พีชคณิตและเลขคณิต ขั้นเทพ สำหรับนักเรียน ป.4-ป.6

เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมปลาย ป.4-ป.6 สำหรับอ่านเตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดัง

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 250.00 บาท
หนังสือ 191 โจทย์ยาก คณิตศาสตร์ขั้นเทพ ม.3 สอบเข้า ม.4

เหมาะสำหรับนักเรียน ม.3 สอบเข้า ม.4

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 250.00 บาท
หนังสือ ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT2 สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สำหรับ ม.4-ม.6 เตรียมสอบ PAT 2-9 วิชาสามัญ

ราคา : 350.00 บาท

คลิกเพื่อสั่งซื้อ ราคา : 250.00 บาท