• บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • สำนักงานใหญ่ : ที่อยู่ 30 ซอย สุขุมวิท 61 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  • 096-280-6657

สนามสอบแข่งขัน

สนามสอบการแข่งขัน Thailand Spelling Bee, TSB2024

ภาคกลาง
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี จ.ลพบุรี
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม (เขตหนองแขม) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนบ้านบางกะปิ (เขตบางกะปิ) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดราชาธิวาส (เขตดุสิต) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ (เขตภาษีเจริญ) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง (เขตดอนเมือง) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย (รับเฉพาะนักเรียนฝ่ายมัธยมเท่านั้น) (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (สนามสอบปิด) จ.นครปฐม
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา (สนามสอบปิด) จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนเดชาบดินทร์ สุโขทัย (สนามสอบปิด) จ.สุโขทัย
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม (เขตสาทร) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ (บางรัก) **จำกัดจำนวน 250 คน** จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย (สนามสอบปิด) จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (สนามสอบปิด) จ.พิจิตร
โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา (สนามสอบปิด) จ.พิษณุโลก
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) (สนามสอบปิด) จ.นครปฐม
โรงเรียนโชคชัย (เขตลาดพร้าว) (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร (สนามสอบปิด) จ.พิจิตร
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ​ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก​ (สนามสอบปิด) จ.นครนายก
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ (สนามสอบปิด) จ.สมุทรสาคร
โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย (รับเฉพาะนักเรียนระดับประถมศึกษาเท่านั้น) (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (สนามสอบปิด) จ.ลพบุรี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (เขตพญาไท) (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี **จำกัดจำนวน 120 คน** จ.สระบุรี
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต (สนามสอบปิด) จ.ปทุมธานี
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร (สนามสอบปิด) จ.พิจิตร
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) (สนามสอบปิด) จ.อ่างทอง
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนานาชาติคินเคดกรุงเทพ (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสามารถคิด (สนามสอบปิด) จ.ลพบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนสนามบิน จ.ขอนแก่น
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์
โรงเรียนปัญจดี (สนามสอบปิด) จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนสมบูรณ์เลิศวิทยา (สนามสอบปิด) จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ (สนามสอบปิด) จ.สุรินทร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (สนามสอบปิด) จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย (สนามสอบปิด) จ.หนองคาย
โรงเรียนเตชะวิทย์ (สนามสอบปิด) จ.นครราชสีมา
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 (สนามสอบปิด) จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ (สนามสอบปิด) จ.ขอนแก่น
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล (สนามสอบปิด) จ.สุรินทร์
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา (สนามสอบปิด) จ.นครราชสีมา
โรงเรียนสารคามพิทยาคม (สนามสอบปิด) จ.มหาสารคาม
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนหนองบัววิทยายน (สนามสอบปิด) จ.หนองบัวลำภู
โรงเรียนนางรอง (สนามสอบปิด) จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนเสิงสาง (สนามสอบปิด) จ.นครราชสีมา
โรงเรียนบุรีรัมย์อินเตอร์สคูล (สนามสอบปิด) จ.บุรีรัมย์
ภาคเหนือ
โรงเรียนหอพระ จ.เชียงใหม่
โรงเรียนวิชัยวิทยา (สนามสอบปิด) จ.เชียงใหม่
โรงเรียนบ้านปงสนุก (สนามสอบปิด) จ.ลำปาง
โรงเรียนพระหฤทัย (สนามสอบปิด) จ.เชียงใหม่
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จ.ลำปาง
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย
โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา (สนามสอบปิด) จ.น่าน
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (สนามสอบปิด) จ.เชียงใหม่
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ (สนามสอบปิด) จ.เชียงใหม่
โรงเรียนดาราวิทยาลัย (สนามสอบปิด) จ.เชียงใหม่
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ (สนามสอบปิด) จ.เชียงใหม่
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา (สนามสอบปิด) จ.ลำพูน
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ (สนามสอบปิด) จ.เชียงใหม่
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม (สนามสอบปิด) จ.เชียงราย
โรงเรียนเทศบาล6 นครเชียงราย (สนามสอบปิด) จ.เชียงราย
ภาคใต้
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.ภูเก็ต
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช จ.กระบี่
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา (สนามสอบปิด) จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก (สนามสอบปิด) จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนมหาวชิราวุธ (สนามสอบปิด) จ.สงขลา
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา (สนามสอบปิด) จ.ภูเก็ต
โรงเรียนขจร​เกียรติ​เชิง​ทะเล​ (สนามสอบปิด) จ.ภูเก็ต
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง (สนามสอบปิด) จ.ภูเก็ต
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จ.ตรัง
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (สนามสอบปิด) จ.กระบี่
โรงเรียนดาวนายร้อย (สนามสอบปิด) จ.สงขลา
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (สนามสอบปิด) จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนตรังร่วมพัฒนา (สนามสอบปิด) จ.ตรัง
โรงเรียนอุ่นรักเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (สนามสอบปิด) จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง (สนามสอบปิด) จ.ตรัง
ภาคตะวันตก
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน (สนามสอบปิด) จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอุดมวิทยา (สนามสอบปิด) จ.ราชบุรี
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี (สนามสอบปิด) จ.เพชรบุรี
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี (สนามสอบปิด) จ.เพชรบุรี
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา (สนามสอบปิด) จ.กาญจนบุรี
ภาคตะวันออก
โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จ.ชลบุรี
โรงเรียนระยองวิทยาคม (สนามสอบปิด) จ.ระยอง
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) (สนามสอบปิด) จ.ชลบุรี
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง (สนามสอบปิด) จ.ระยอง
โรงเรียนบ้านรถไฟ (สนามสอบปิด) จ.ชลบุรี
โรงเรียนสฤษดิเดช (สนามสอบปิด) จ.จันทบุรี
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง (สนามสอบปิด) จ.ปราจีนบุรี
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง (สนามสอบปิด) จ.ระยอง
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (สนามสอบปิด) จ.ชลบุรี
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง (สนามสอบปิด) จ.ชลบุรี
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (สนามสอบปิด) จ.ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี (สนามสอบปิด) จ.ปราจีนบุรี
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (สนามสอบปิด) จ.ชลบุรี
โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรมบ้านฉาง (สนามสอบปิด) จ.ระยอง
โรงเรียนศรีสุวิช (สนามสอบปิด) จ.ชลบุรี