• บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • สำนักงานใหญ่ : ที่อยู่ 30 ซอย สุขุมวิท 61 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  • 096-280-6657

สนามสอบแข่งขัน

สนามสอบโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 5 (ประจำปี 2567)

ภาคกลาง
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม (เขตหนองแขม) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์ (เขตคลองสามวา) (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ (เขตภาษีเจริญ) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนบ้านบางกะปิ (เขตบางกะปิ) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย (รับเฉพาะนักเรียนฝ่ายมัธยมเท่านั้น) (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดราชาธิวาส (เขตดุสิต) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศึกษานารีวิทยา (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย (รับเฉพาะนักเรียนระดับประถมศึกษาเท่านั้น) (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดสุทธิวราราม (เขตสาทร) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนานาชาติคินเคดกรุงเทพ (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนโชคชัย (เขตลาดพร้าว) (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง (เขตดอนเมือง) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (เขตพญาไท) (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว (เขตวังทองหลาง) (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (สนามสอบปิด) จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย (สนามสอบปิด) จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต (สนามสอบปิด) จ.ปทุมธานี
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา (สนามสอบปิด) จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา (สนามสอบปิด) จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) (สนามสอบปิด) จ.อ่างทอง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (สนามสอบปิด) จ.ลพบุรี
โรงเรียนสามารถคิด (สนามสอบปิด) จ.ลพบุรี
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี จ.ลพบุรี
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท (สนามสอบปิด) จ.ชัยนาท
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี **จำกัดจำนวน 120 คน** จ.สระบุรี
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ​ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก​ (สนามสอบปิด) จ.นครนายก
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ (สนามสอบปิด) จ.นครสวรรค์
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ (สนามสอบปิด) จ.นครสวรรค์
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ (สนามสอบปิด) จ.นครสวรรค์
โรงเรียนเดชาบดินทร์ (สนามสอบปิด) จ.สุโขทัย
โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา (สนามสอบปิด) จ.พิษณุโลก
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก
โรงเรียนผดุงราษฎร์ (สนามสอบปิด) จ.พิษณุโลก
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร (สนามสอบปิด) จ.พิจิตร
โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา (สนามสอบปิด) จ.พิจิตร
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร (สนามสอบปิด) จ.พิจิตร
โรงเรียนศุภลักษณ์ (สนามสอบปิด) จ.สุพรรณบุรี
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล (สนามสอบปิด) จ.นครปฐม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) (สนามสอบปิด) จ.นครปฐม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) (สนามสอบปิด) จ.นครปฐม
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ (สนามสอบปิด) จ.สมุทรสาคร
ภาคเหนือ
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (สนามสอบปิด) จ.เชียงใหม่
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์ (สนามสอบปิด) จ.เชียงใหม่
โรงเรียนวิชัยวิทยา (สนามสอบปิด) จ.เชียงใหม่
โรงเรียนวารีเชียงใหม่ (สนามสอบปิด) จ.เชียงใหม่
โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ (สนามสอบปิด) จ.เชียงใหม่
โรงเรียนดาราวิทยาลัย (สนามสอบปิด) จ.เชียงใหม่
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ (สนามสอบปิด) จ.เชียงใหม่
โรงเรียนหอพระ จ.เชียงใหม่
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (สนามสอบปิด) จ.เชียงใหม่
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ (สนามสอบปิด) จ.เชียงใหม่
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา (สนามสอบปิด) จ.ลำพูน
โรงเรียนอนุบาลลำปาง เขลางค์รัตน์อนุสรณ์ (สนามสอบปิด) จ.ลำปาง
โรงเรียนลำปางกัลยาณี (สนามสอบปิด) จ.ลำปาง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางค์นคร จ.ลำปาง
โรงเรียนบ้านปงสนุก (สนามสอบปิด) จ.ลำปาง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (สนามสอบปิด) จ.อุตรดิตถ์
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ (สนามสอบปิด) จ.แพร่
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง (สนามสอบปิด) จ.แพร่
โรงเรียนเทศบาล6 นครเชียงราย (สนามสอบปิด) จ.เชียงราย
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนเตชะวิทย์ (สนามสอบปิด) จ.นครราชสีมา
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา (สนามสอบปิด) จ.นครราชสีมา
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา
โรงเรียนนิภาศิริ จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนบุรีรัมย์อินเตอร์สคูล (สนามสอบปิด) จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนนางรอง (สนามสอบปิด) จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนวาณิชย์นุกูล (สนามสอบปิด) จ.สุรินทร์
โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ (สนามสอบปิด) จ.สุรินทร์
โรงเรียนสตรีสิริเกศ (สนามสอบปิด) จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (สนามสอบปิด) จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (สนามสอบปิด) จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนสมบูรณ์เลิศวิทยา (สนามสอบปิด) จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนปัญจดี (สนามสอบปิด) จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 (สนามสอบปิด) จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนหนองบัววิทยายน (สนามสอบปิด) จ.หนองบัวลำภู
โรงเรียนเพ็ญบุรี (สนามสอบปิด) จ.ขอนแก่น
โรงเรียนสนามบิน จ.ขอนแก่น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ (สนามสอบปิด) จ.ขอนแก่น
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย (สนามสอบปิด) จ.หนองคาย
โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ (สนามสอบปิด) จ.ร้อยเอ็ด
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด
ภาคตะวันออก/ภาคตะวันตก
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา (สนามสอบปิด) จ.ราชบุรี
โรงเรียนอุดมวิทยา (สนามสอบปิด) จ.ราชบุรี
โรงเรียนนารีวุฒิ (สนามสอบปิด) จ.ราชบุรี
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา (สนามสอบปิด) จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี (สนามสอบปิด) จ.เพชรบุรี
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี (สนามสอบปิด) จ.เพชรบุรี
โรงเรียน​อรุณ​ประดิษฐ​ (สนามสอบปิด) จ.เพชรบุรี
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย (สนามสอบปิด) จ.เพชรบุรี
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน (สนามสอบปิด) จ.ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) (สนามสอบปิด) จ.ชลบุรี
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (สนามสอบปิด) จ.ชลบุรี
โรงเรียนศรีสุวิช (สนามสอบปิด) จ.ชลบุรี
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (สนามสอบปิด) จ.ชลบุรี
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง (สนามสอบปิด) จ.ชลบุรี
โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จ.ชลบุรี
โรงเรียนบ้านรถไฟ (สนามสอบปิด) จ.ชลบุรี
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง (สนามสอบปิด) จ.ระยอง
โรงเรียนระยองวิทยาคม (สนามสอบปิด) จ.ระยอง
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง (สนามสอบปิด) จ.ระยอง
โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรมบ้านฉาง (สนามสอบปิด) จ.ระยอง
โรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี (สนามสอบปิด) จ.จันทบุรี
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (สนามสอบปิด) จ.ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนมารีวิทยา (สนามสอบปิด) จ.ปราจีนบุรี
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง (สนามสอบปิด) จ.ปราจีนบุรี
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี (สนามสอบปิด) จ.ปราจีนบุรี
ภาคใต้
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (สนามสอบปิด) จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (สนามสอบปิด) จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง (สนามสอบปิด) จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนอนุบาลเอช้วน (สนามสอบปิด) จ.กระบี่
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (สนามสอบปิด) จ.กระบี่
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช จ.กระบี่
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง (สนามสอบปิด) จ.ภูเก็ต
โรงเรียนขจรเกียรติเชิงทะเล (สนามสอบปิด) จ.ภูเก็ต
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา (สนามสอบปิด) จ.ภูเก็ต
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา (สนามสอบปิด) จ.ภูเก็ต
โรงเรียนอุ่นรักเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา (สนามสอบปิด) จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี (สนามสอบปิด) จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก (สนามสอบปิด) จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
โรงเรียนดาวนายร้อย (สนามสอบปิด) จ.สงขลา
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา (สนามสอบปิด) จ.สงขลา
โรงเรียนพลวิทยา (สนามสอบปิด) จ.สงขลา
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จ.ตรัง
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง (สนามสอบปิด) จ.ตรัง
โรงเรียนตรังร่วมพัฒนา (สนามสอบปิด) จ.ตรัง