• บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • สำนักงานใหญ่ : ที่อยู่ 30 ซอย สุขุมวิท 61 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  • 096-280-6657

สั่งซื้อหนังสือและชีทข้อสอบ+เฉลย

Untitled Document

สั่งซื้อหนังสือ&ชีทข้อสอบ+เฉลย

ยอดสั่งซื้อรวม 1,500 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี

ที่ รายการหนังสือ&ชีทข้อสอบ+เฉลย ราคาชุดละ (บาท) สั่งจำนวน รวมเป็นเงิน (บาท)
1 หนังสือพิชิตโจทย์ยาก คณิตศาสตร์ขั้นเทพ ป.1-ป.3 (สายแข่งขัน)
(Mathematic competition question book with answer for P.1-3)
265.00
2 หนังสือ พิชิตโจทย์เรขาคณิตขั้นเทพ (ป.4–ป.6) สอบเข้า ม.1
(Geometry-Mathematic competition question book with answer for P. 4-6)
265.00
3 หนังสือ พิชิตโจทย์พีชคณิตและเลขคณิตขั้นเทพ (ป.4–ป.6) สอบเข้า ม.1
(Arithmetic and Algebra competition question book with answer for P. 4-6)
265.00
4 หนังสือพิชิตโจทย์ยาก คณิตศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 (สายแข่งขัน)
(Mathematic competition question book with answer for P. 6)
265.00
5 หนังสือพิชิตโจทย์ยาก วิทยาศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1 (สายแข่งขัน)
(Scientific competition question book with answer for P. 6)
265.00
6 หนังสือ 191 โจทย์ยาก คณิตศาสตร์ขั้นเทพ ม.3 สอบเข้า ม.4 (สายแข่งขัน)
(191 Mathematic competition question book with answer for M.3)
265.00
7 หนังสือตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ PAT2 สอบเข้ามหาวิทยาลัย (โจทย์ภาษาไทย+อังกฤษ)
(Physic question book for M.6 )
250.00
8 หนังสือเฉลยละเอียดข้อสอบการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาค ปี 2563 (3 ช่วงชั้น)
(Regional English contest book with answer for P.1-3, P.4-6 and M.1-3 Y.2020)
299.00
9 ชีทข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ SAC ป.1-ป.3 พร้อมเฉลยละเอียด (รวม 5 พ.ศ.) 2558-2562
(Mathematic competition questions (exam paper sheet) with answer for P.1-3, Y. 2015-2019)
240.00
10 ชีทข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ SAC ป.1-ป.3 พร้อมเฉลยละเอียด (รวม 5 พ.ศ.) 2558-2562
(Scientific competition questions (exam paper sheet) with answer for P.1-3, Y. 2015-2019)
240.00
11 ชีทข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ SAC ป.4-ป.6 พร้อมเฉลยละเอียด (รวม 5 พ.ศ.) 2558-2562
(Mathematic competition questions (exam paper sheet) with answer for P.4-6, Y. 2015-2019)
240.00
12 ชีทข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ SAC ป.4-ป.6 พร้อมเฉลยละเอียด (รวม 5 พ.ศ.) 2558-2562
(Scientific competition questions (exam paper sheet) with answer for P.4-6, Y. 2015-2019)
240.00
13 ชีทข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ SAC ม.1-ม.3 พร้อมเฉลยละเอียด (รวม 5 พ.ศ.) 2558-2562
(Mathematic competition questions (exam paper sheet) with answer for M.1-3, Y. 2015-2019)
240.00
14 ชีทข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ SAC ม.1-ม.3 พร้อมเฉลยละเอียด (รวม 5 พ.ศ.) 2558-2562
(Scientific competition questions (exam paper sheet) with answer for M.1-3, Y. 2015-2019)
240.00
15 ชีทข้อสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาค ป.1-ป.3 เฉลยตัวเลือก (รวม 3 พ.ศ.) 2561-2563
(Regional English contest (exam paper sheet) with optional answer for P.1-3, Y. 2018-2020)
200.00
16 ชีทข้อสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาค ป.4-ป.6 เฉลยตัวเลือก (รวม 3 พ.ศ.) 2561-2563
(Regional English contest (exam paper sheet) with optional answer for P.4-6, Y. 2018-2020)
200.00
17 ชีทข้อสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาค ม.1-ม.3 เฉลยตัวเลือก (รวม 3 พ.ศ.) 2561-2563
(Regional English contest (exam paper sheet) with optional answer for M.1-3, Y. 2018-2020)
200.00
18 ชีทข้อสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ป.1-ป.3 เฉลยตัวเลือก (รวม 2 พ.ศ.) 2562-2563
(Thailand English Skills Evaluation Test (exam paper sheet) with optional answer for P.1-3, Y.2019-2020)
160.00
19 ชีทข้อสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ป.4-ป.6 เฉลยตัวเลือก (รวม 2 พ.ศ.) 2562-2563
(Thailand English Skills Evaluation Test (exam paper sheet) with optional answer for P.4-6, Y.2019-2020)
160.00
20 ชีทข้อสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ม.1-ม.3 เฉลยตัวเลือก (รวม 2 พ.ศ.) 2562-2563
(Thailand English Skills Evaluation Test (exam paper sheet) with optional answer for M.1-3, Y.2019-2020)
160.00
21 ชีทข้อสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ม.4-ม.6 เฉลยตัวเลือก (รวม 2 พ.ศ.) 2562-2563
(Thailand English Skills Evaluation Test (exam paper sheet) with optional answer for M.4-6, Y.2019-2020)
160.00
22 หนังสือเฉลยละเอียดข้อสอบประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET) ปี 2563 (4 ช่วงชั้น)
(Thailand English Skills Evaluation Test book with answer for P.1-3, P.4-6, M.1-3 and M. 4-6 Y. 2020)
315.00
23 ชีทข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 SAC พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2563
(Mathematic competition questions (exam paper sheet) with answer for P.1-3, Y.2020)
70.00
24 ชีทข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.3 SAC พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2563
(Scientific competition questions (exam paper sheet) with answer for P.1-3, Y.2020)
70.00
25 ชีทข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ SAC ป.4-ป.6 พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2563
(Mathematic competition questions (exam paper sheet) with answer for P.4-6, Y.2020)
70.00
26 ชีทข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ SAC ป.4-ป.6 พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2563
(Scientific competition questions (exam paper sheet) with answer for P.4-6, Y.2020)
70.00
27 ชีทข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ SAC ม.1-ม.3 พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2563
(Mathematic competition questions (exam paper sheet) with answer for M.1-3, Y.2020)
70.00
28 ชีทข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ SAC ม.1-ม.3 พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2563
(Scientific competition questions (exam paper sheet) with answer for M.1-3, Y.2020)
70.00
29 ชีทข้อสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาค ป.1-ป.3 เฉลยตัวเลือก ปี 2560
(Regional English contest (exam paper sheet) with optional answer for P.1-3, Y. 2017)
90.00
30 ชีทข้อสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาค ป.4-ป.6 เฉลยตัวเลือก ปี 2560
(Regional English contest (exam paper sheet) with optional answer for P.4-6, Y. 2017)
90.00
31 ชีทข้อสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาค ม.1-ม.3 เฉลยตัวเลือก ปี 2560
(Regional English contest (exam paper sheet) with optional answer for M.1-3, Y. 2017)
90.00
32 ชีทข้อสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับภาค ม.4-ม.6 เฉลยตัวเลือก ปี 2560
(Regional English contest (exam paper sheet) with optional answer for M.4-6, Y. 2017)
90.00
33 ชีทข้อสอบโครงการสอบวัดความรู้ระดับชาติ (SME Pretest) วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/อังกฤษ ป.4-ป.6 พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2564
(Science, Math, English Pretest (exam paper sheet) with optional answer for P.4-6, Y. 2021)
120.00
34 ชีทข้อสอบโครงการสอบวัดความรู้ระดับชาติ (SME Pretest) วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/อังกฤษ ม.1-ม.3 พร้อมเฉลยละเอียด ปี 2564
(Science, Math, English Pretest (exam paper sheet) with optional answer for M.1-.3, Y. 2021)
120.00
35 พิชิตโจทย์ยากคณิตศาสตร์สอบเข้า ม.1, Volume 2
(Mathematic competition question book with answer for P. 6)
265.00
36 หนังสือเฉลยละเอียดข้อสอบประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET) ปี 2565 (4 ช่วงชั้น)
(Thailand English Skills Evaluation Test book with answer for P.1-3, P.4-6, M.1-3 and M. 4-6 Y. 2022)
315.00

วิธีการชำระเงิน
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อ บจก. อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย)
เลขที่ : 102-1-80082-8 ธนาคารกสิกรไทย
รวมสั่งซื้อทั้งหมด __________ รายการ, เป็นเงิน __________ บาท
ค่าจัดส่ง EMS เหมาจ่าย 50 บาท
รวมเป็นเงินทั้งหมด ________________ บาท
แนบรายการสั่งซื้อและและสลิปใบโอนเงิน ส่งมาที่ Line ID : taccontest1, taccontest2 สอบถามโทร. 096-280-6657


ที่อยู่สำหรับจัดส่ง
ชื่อ-สกุล  
ที่อยู่   หมู่บ้าน   หมู่ที่  
ซอย   ถนน  
ตำบล (แขวง)   อำเภอ (เขต)  
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์  
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  
บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

พิมพ์ใบสั่งซื้อ